Privacy op onze site

Als je onze site bezoekt en geen formulieren invult worden er door ons geen persoonlijke gegevens van jou als bezoeker vastgelegd.

Als je een recensie invult op onze site worden je naam en je recensie na goedkeuring op de site openbaar gemaakt. Overige ingevulde gegevens zoals je E-mailadres worden niet gepubliceerd maar wel in onze database opgeslagen en daar bewaard tot een jaar nadat de recensie is verwijderd.

Het kaartje op de site waarmee u ons adres eenvoudig kunt vinden is een google-maps-plugin. Als je die gebruikt kunnen er gegevens naar Google worden verzonden.

Als je gegevens invult in formulieren op onze site worden die gegevens die je invult samen met de datum, tijd, je IP-adres en als je bent ingelogd je gebruikersnaam opgeslagen in onze database. Die gegevens worden gebruikt door onze daartoe geautoriseerde medewerker en zo nodig overgenomen naar ons bedrijfssysteem en daar verder bewerkt om de door jou gestelde vraag beantwoorden , op je opmerking te kunnen reageren of jouw bedrijf als klant te registreren.

Deze gegevens en ook de gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen worden niet met derden gedeeld tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of. Wel kunnen in voorkomende gevallen gegevens gedeeld worden met een leverancier/fabrikant om jou beter van dienst te kunnen zijn zoals bijvoorbeeld registratie ten behoeve van garantie.

Je hebt altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met ons via het contactformulier op de site of het telefoonnummer op die pagina.
Tenzij de ingevulde gegevens voor verdere verwerking nodig blijven (Zoals een offerte die opdracht is geworden of uren die in de loonadministratie zijn verwerkt) worden op de site achtergelaten gegevens na een half jaar aan het einde van het jaar verwijderd.

De gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen kan je daarnaast ook zelf uit dat systeem te verwijderen.

Onze administratie hebben wij deels uitbesteed aan administratiekantoor TADM. Daarmee is overeengekomen dat gegevens van ons bedrijf en die van jou (onze relaties) net zo vertrouwelijk worden behandeld als wij zelf doen.

Onze website staat op een server van mijndomein.nl. Dit bedrijf heeft een verklaring afgegeven dat hun (support-)medewerkers de door ons op hun server opgeslagen gegevens niet (mogen) inzien. Waardoor dus ook jouw gegevens niet met medewerkers van mijndomein.nl worden gedeeld.

Alle toegang tot de website is alleen mogelijk via een beveiligde SSL-verbinding. Dat wil zeggen dat derden niet mee kunnen kijken.

In geval mijndomein.nl een datalek constateert informeert mijndomein.nl de bevoegde instanties en ons. Wij informeren in dat geval de gebruikers waarvan de gegevens bij die lek betrokken zijn. Dit uiteraard naast directe actie om verdere lekkage te voorkomen.